Vattendagen 20 augusti 2022

Viola kommer att delta på Vattendagen lördag 20 augusti Vi kommer att hålla till i stadsparken med ett utställningsbord. Syftet är att visa upp oss och informera om vår verksamhet. Om du som medlem vill hjälpa till och stå vid bordet är du välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Tiden är mellan 10.00-16.00.

22 juni

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem